Våra sponsorer

SWEA

IKEA

--- Annonser ---

http://www.carbonaraproperties.com

Välkommen

till Svenska Skolan i Fort Lauderdale!

Vad kul att du har hittat till oss!

Svenska Skolan i Fort lauderdale är en kompletterande skola. Vi träffas varannan söndag och våra barn går i den amerikanska skolan på heltid.

Svenska Skolans målsättning är att upprätthålla och vidareutveckla barnens svenska språk.

Vi vill också att barnen på ett naturligt sätt ska smälta in i det svenska samhällets kultur och traditioner när man hälsar på eller flyttar tillbaka till Sverige.

Barn behöver en anledning till att tala ett språk och det vill vi på Svenska Skolan ge dem, genom bland annat läs- och skrivinlärning, sång, lek och svensktalande kompisar.

För att få delta i Svenska Skolan måste minst en förälder eller vårdnadshavare vara svensktalande och man måste ha svenska som levande språk i hemmet.

 

Antal besökare